Energie

Studie

Techniek

Info

logo @tentie

Valid XHTML 1.0 Transitional

Eendraadsschema

Het volledig overzicht.

logo @tentie

Eendraadsschema

Een eendraadsschema van een elektrische installatie is een schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die geen rekening houdt met de plaats van het elektrisch materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen.

Het Eendraadsschema gaat gepaard met het situatieplan. Beide schema's zijn noodzakelijk indien men een technische keuring dient uit te voeren alsook geeft het alle nodige informatie voor de elektro-technieker om de installatie snel te doorgronden.

eendraadsschemasituatieplan
Eendraadsschema.

Op dit schema worden aangebracht de leidingtypen, de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de verbindingsdozen, de aftakdozen, de contactdozen, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen.

Ook van de data-bekabeling e.d. wordt een appart schema opgesteld. Daardoor kunnen mogelijke uitbreidingen veel vlotter uitgevoerd worden en last but not least is het bij beschadigingen of defecten van het net veel sneller mogelijk de oorzaken op te sporen en te verhelpen waardoor veel tijd bespaard kan worden.