Energie

Studie

Techniek

Info

logo @tentie

Valid XHTML 1.0 Transitional

Situatieplan

De manier om alles terug te vinden.

logo @tentie

Elektrisch Plan

Veel woningen alsook industie gebouwen beschikken niet over de nodige elektrische schema's. Zowel nieuwe als bestaande installaties worden bestudeerd en in kaart gebracht om zo de schema's en plannen te genereren die nodig zijn voor de verplichte keuring van de elektro-technische installatie. Deze plannen zijn niet enkel een must voor de keuring, ook bij veranderingen aan de installatie is het een goede leidraad voor een correcte uitvoering.

Bij iedere installatie worden nadien de nodige wijzigingen aangepast op het plan of wordt een volledig nieuw plan opgesteld. Dit op de meest overzichtelijke manier, zodat ook U in geval van technische defecten zelf wegwijs raakt in de installatie.

Een elektrisch plan bestaat uit een SITUATIEPLAN dat de bouwstructuur weergeeft en de plaats van de desbetreffende elektrische toestellen. Daarnaast wordt ook een EENDRAADSSCHEMA opgemaakt. Dit is een vereenvoudigde, schematische voorstelling van de volledige installatie.

Situatieschema

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een plan dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het eendraadsschema voorkomen.

Indien U de nodige schema's wenst van Uw installatie, een voorafgaande controle of de uitvoer van eventueel nodige aanpassingen voor het keuringsorganisme, kan U altijd beroep doen op onze diensten. Dit geeft een zeer goede indruk naar de mogelijke kopers, alsook een meerwaarde van de woning.

situatieplansituatieplan
Situatieschema.

Het spreekt voor zich dat het situatieschema en het eendraadsschema de nodige inzichten geeft van de desbetreffende installatie.

Ook van de data-bekabeling e.d. wordt een appart schema opgesteld. Daardoor kunnen mogelijke uitbreidingen veel vlotter uitgevoerd worden en last but not least is het bij beschadigingen of defecten van het net veel sneller mogelijk de oorzaken op te sporen en te verhelpen waardoor veel tijd bespaard kan worden.